{"Firma":{"AdresaProfila":"AHS","Pib":"111925218","KratkiNazivFirme":"ADVANCED HEALTH SOLUTIONS DOO BEOGRAD-ZEMUN","Delatnost":null,"Mesto":"Beograd - Čukarica","Telefon":"011/2772-192","Mail":"office@ahs.rs","SajtFirme":"ahs.rs","OznakaDrzave":"RS","OpisFirme":"","IdBaze":18,"IdFirme":56,"PutanjaLogoa":"https://akord.rs/DMS/18-5610341db6-2264-434f-a623-1922e5d0b626.png","PutanjaBanera":"https://akord.rs/DMS/18-5648961477-43fb-4733-ae9a-d59de4527344.png","PutanjaPozadine":"https://akord.rs/DMS/18-562921d468-cb88-49c9-afd3-79a87ee3fdfa.jpg","GlavnaBoja":9,"Slike":[],"IdDMSSlike":7,"MailInternetProdaje":"office@ahs.rs","Footer":"Advanced Health Solutions d.o.o.Pavla Vujisića 78a, 11283 Beograd office@ahs.rs, +381 11 277 21 92","KontaktPodaciInternetProdaje":"Advanced Health Solutions d.o.o.Pavla Vujisića 78a, 11283 Beograd office@ahs.rs, +381 11 277 21 92","Meni":[{"Grupe":[{"IdGrupe":1,"NazivGrupe":"NASLOVNA","NazivGrupeZaLink":"http://www.ahs.rs/","Link":"http://www.ahs.rs/","Title":"Akord Web"}],"NazivMenija":"NASLOVNA"},{"Grupe":[{"IdGrupe":2,"NazivGrupe":"WEB SHOP","NazivGrupeZaLink":"/Prodaja","Link":"/Prodaja","Title":"Akord Web"}],"NazivMenija":"WEB SHOP"},{"Grupe":[{"IdGrupe":3,"NazivGrupe":"USLOVI KORIŠĆENJA","NazivGrupeZaLink":"USLOVIKORISCENJA","Link":null,"Title":"Akord Web"}],"NazivMenija":"USLOVI KORIŠĆENJA"},{"Grupe":[{"IdGrupe":4,"NazivGrupe":"DOSTAVA I PLAĆANJE","NazivGrupeZaLink":"DOSTAVAIPLACANJE","Link":null,"Title":"Akord Web"}],"NazivMenija":"DOSTAVA I PLAĆANJE"},{"Grupe":[{"IdGrupe":5,"NazivGrupe":"REKLAMACIJE","NazivGrupeZaLink":"REKLAMACIJE","Link":null,"Title":"Akord Web"}],"NazivMenija":"REKLAMACIJE"}],"PrikazVPCeneNaIP":false,"OznakaBaze":"BS4","GoogleAnalyticsKey":"","DozvoljenaRegistracija":true,"DozvoliPrijavuNaWebSajt":true,"Godine":[2020,2021,2022,2023,2024],"PrikazIdArtikla":null,"PrikazStarogIdArtikla":null,"PrikazKataloskogBroja":null,"SakrijCeneAkoKorisnikNijeUlogovan":false,"OznakaValute":"RSD","InterniKurs":1.00000000,"NePrikazujRabat":false,"PrikazujInterniKursSamoUlogovanima":false,"InterniKurs2":1.00000000,"PosebnaCenaZaNeulogovaneKorisnike":false,"SamoCeneUValuti":false},"IdSkladista":4,"Skladista":[{"IdSkladista":4,"OznakaSkladista":"VP-NC","NazivSkladista":"Veleprodajno NC","Mesto":"11030-Beograd - Čukarica"}],"GrupeArtikala":[{"NazivGrupe":"Dezinfekciona sredstva","Podgrupe":[]},{"NazivGrupe":"Maske","Podgrupe":[]},{"NazivGrupe":"Dekon proizvodi","Podgrupe":[]},{"NazivGrupe":"Zaštitna odela","Podgrupe":[]}],"Brendovi":[],"Akcije":[{"IdAkcije":1,"NazivAkcije":"AKCIJA","OpisAkcije":"AKCIJA","DoDatuma":"\/Date(1604962800000)\/","IdDMS":1,"PutanjaSlike":null,"Aktivna":true,"IdArtikla":0}],"Kriterijumi":[]}

Akord Web

Akord Micro - Poslovni softver za preduzeća sa jednostavnim robno-materijalnim poslovnim procesima.

Akord Basic - Poslovni softver za preduzeća sa srednje zahtevnim robno-materijalnim i računovodstvenim poslovnim procesima.

Akord Start - Poslovni softver za fakturisanje i praćenje uplata. Probajte odmah.

AKORD
{"AdresaProfila":"AHS","Pib":"111925218","KratkiNazivFirme":"ADVANCED HEALTH SOLUTIONS DOO BEOGRAD-ZEMUN","Delatnost":null,"Mesto":"Beograd - Čukarica","Telefon":"011/2772-192","Mail":"office@ahs.rs","SajtFirme":"ahs.rs","OznakaDrzave":"RS","OpisFirme":"","IdBaze":18,"IdFirme":56,"PutanjaLogoa":"https://akord.rs/DMS/18-5610341db6-2264-434f-a623-1922e5d0b626.png","PutanjaBanera":"https://akord.rs/DMS/18-5648961477-43fb-4733-ae9a-d59de4527344.png","PutanjaPozadine":"https://akord.rs/DMS/18-562921d468-cb88-49c9-afd3-79a87ee3fdfa.jpg","GlavnaBoja":9,"Slike":[],"IdDMSSlike":7,"MailInternetProdaje":"office@ahs.rs","Footer":"Advanced Health Solutions d.o.o.Pavla Vujisića 78a, 11283 Beograd office@ahs.rs, +381 11 277 21 92","KontaktPodaciInternetProdaje":"Advanced Health Solutions d.o.o.Pavla Vujisića 78a, 11283 Beograd office@ahs.rs, +381 11 277 21 92","Meni":[{"Grupe":[{"IdGrupe":1,"NazivGrupe":"NASLOVNA","NazivGrupeZaLink":"http://www.ahs.rs/","Link":"http://www.ahs.rs/","Title":"Akord Web"}],"NazivMenija":"NASLOVNA"},{"Grupe":[{"IdGrupe":2,"NazivGrupe":"WEB SHOP","NazivGrupeZaLink":"/Prodaja","Link":"/Prodaja","Title":"Akord Web"}],"NazivMenija":"WEB SHOP"},{"Grupe":[{"IdGrupe":3,"NazivGrupe":"USLOVI KORIŠĆENJA","NazivGrupeZaLink":"USLOVIKORISCENJA","Link":null,"Title":"Akord Web"}],"NazivMenija":"USLOVI KORIŠĆENJA"},{"Grupe":[{"IdGrupe":4,"NazivGrupe":"DOSTAVA I PLAĆANJE","NazivGrupeZaLink":"DOSTAVAIPLACANJE","Link":null,"Title":"Akord Web"}],"NazivMenija":"DOSTAVA I PLAĆANJE"},{"Grupe":[{"IdGrupe":5,"NazivGrupe":"REKLAMACIJE","NazivGrupeZaLink":"REKLAMACIJE","Link":null,"Title":"Akord Web"}],"NazivMenija":"REKLAMACIJE"}],"PrikazVPCeneNaIP":false,"OznakaBaze":"BS4","GoogleAnalyticsKey":"","DozvoljenaRegistracija":true,"DozvoliPrijavuNaWebSajt":true,"Godine":[2020,2021,2022,2023,2024],"PrikazIdArtikla":null,"PrikazStarogIdArtikla":null,"PrikazKataloskogBroja":null,"SakrijCeneAkoKorisnikNijeUlogovan":false,"OznakaValute":"RSD","InterniKurs":1.00000000,"NePrikazujRabat":false,"PrikazujInterniKursSamoUlogovanima":false,"InterniKurs2":1.00000000,"PosebnaCenaZaNeulogovaneKorisnike":false,"SamoCeneUValuti":false}
https://akord.rs/ProdajaAjax/UrlIzAkorda
Registruj se
Prijavi se
NASLOVNA WEB SHOP USLOVI KORIŠĆENJA DOSTAVA I PLAĆANJE REKLAMACIJE
Kratak pregled artikala u korpi
ID NAZIV KOLIČINA
Kratak pregled artikala odabranih za poredjenje
ID NAZIV

Politika privatnosti

Advanced Health Solutions d.o.o.Pavla Vujisića 78a, 11283 Beograd office@ahs.rs, +381 11 277 21 92